חדלות פירעון- הפטר מהחובות

 

אחת מהתמחותנו הבולטות של משרדנו היא חדלות פירעון ומתן הפטר חובות לחייבים.

משרד עו"ד אור פנחס ושות' עוסק במתן ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בענייני חדלות פרעון.

עורך דין פנחס אור בעל ניסיון רב בייצוג חייבים ונושים במסגרתם של הליכי פשיטת רגל וחדלות פרעון בכלל סוגי הערכאות המשפטיות.

אנו מספקים שירותי ייעוץ משפטי, ומעניקים ללקוחותיו ליווי צמוד ויחס אישי לאורך כל התהליך.

מכאן והלאה תוכלו להתחיל את חייכם מחדש ולנשום לרווחה ולפתוח דף חדש בחייכם הכלכליים ולצעוד לעבר עתיד בטוח יותר.

משרדנו מסייע ומלווה אתכם עד לקבל "צוו הפטר מהחובות", במסגרתו נשמטים כל החובות ומתבטלות כל ההגבלות אשר הוטלו על החייב.

 

פטור מחובות בהליך חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש: הגיע הזמן לסיים את החובות ולהתחיל חיים חדשים!

 

חיים בצל חובות ובצל נושים הם חיים בלתי נסבלים. הקרקע נשמטת מתחת לרגליים, בני המשפחה מודאגים, הכבוד העצמי נרמס והחרדה הקיומית מקשה על התפקוד. במצבים אלה - אם החייבים נכנסו לחובות בתום לב והיחס בין ההוצאות להכנסות שלהם אינו מותיר להם סיכוי להחזיר את החובות - נותנת להם המדינה אפשרות להגיש בקשה להליך הפטר בהתאם לחוק חדלות הפירעון החדש שנכנס לתוקף ב- 15.09.19, וייתן הזדמנות לחייבים רבים לפתוח דף חדש.

מטרות ההליך:
ההליך מיועד הן לעסקים והן לאנשים פרטיים, ונועד להשיג שתי מטרות עיקריות:

1. כינוס נכסי החייב וחלוקתם בדרך השוויונית והיעילה ביותר (מטרה שתכליתה עוסקת באינטרס של הנושים).

2. לאפשר לחייב שנקלע לקשיים כלכליים, ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו, לפתוח "דף חדש" בחייו הכלכליים, על ידי קבלת הפטר מן החובות (מטרה שתכליתה עוסקת בעניין החייבים).

 

הזכות לקבלת הפטר מהחובות:
חדל פירעון- הוא מי שאינו מסוגל לשלם את חובותיו במועד או מי ששווי התחייבויותיו גבוה משווי נכסיו.

אנשים שנקלעו לחובות מתארים את תקופת ההתמודדות כתקופה שבה חשו נרדפים, נמצאו תחת לחצים איומים, ואיבדו את היכולת לנהל שגרת חיים רגילה, בעקבות המרדף הבלתי פוסק של הנושים והמעקלים.

 

מבחינה זו, רבים אינם מודעים לכך שקבלת הפטר בהליך חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי זו זכות שהחוק מקנה להם. מדובר בזכות שמאפשרת להם להתחיל חיים חדשים, כבר מהרגע שבו מתחיל ההליך, בפרט כשהחייב מבין כי בסיום ההליך הוא יכול לקבל הפטר מכל חובותיו.

 

הנקודה החשובה היא שחייבים שנכנסים להליך אינם צריכים לחכות לסופו, כדי להתחיל לשקם את חייהם. זאת, מכיוון שכבר מרגע כניסתם לתהליך, מתקבל צו כינוס, שעוצר את כל הליכי הגבייה ואת כל המגבלות שננקטו נגדם: הגבלות על רישיון נהיגה, ניהול חשבון בנק, צווי עיקול שונים (לרבות על המשכורת) ועוד.

 

צו הכינוס, הניתן במסגרת הבקשה, הופך למעשה את פני הדברים ב"שטח". כך, ממצב שבו החייב נרדף ע"י נושיו, הוא הופך להיות מוגן על פי חוק. אסור לנושים לפנות אליו יותר, כך שהוא יכול להשתחרר מהעול שהיה מונח על צווארו ולצאת לחיים חדשים ויותר רגועים.

 

איך מתנהל הליך קבלת הפטר?

 

שלב ראשון: הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון:

בשלב הראשון, מגיש החייב בקשה לכינוס נכסים. שלב זה הוא שלב קריטי, שבו בוחן ביהמ"ש את האופן שבו נוצרו החובות ואת יכולותיו הכלכליות של החייב. רק לאחר שביהמ"ש מתרשם שהחובות נוצרו בתום לב וכי לחייב אין שום יכולת כלכלית להחזיר את החובות, הוא ייעתר לבקשתו לקבל צו כינוס נכסים.

מפאת המשקל המשמעותי שיש לבקשה זו, מומלץ מאוד להיוועץ בעורך דין שבקיא בתחום, לפני הגשת הבקשה. כך, ניתן יהיה להבטיח שהמסמכים הוגשו בצורה נכונה וכי המתואר במסמכים אכן את המציאות. הגשת בקשה מדויקת ומסודרת תגדיל משמעותית את הסיכויים לקבלתה.

 

שלב שני: כינוס נכסים

לאחר קבלת הצו לכינוס נכסים מביהמ"ש, מתחיל למעשה השלב העיקרי של ההליך, שנמשך כאמור 12 חודשים לכל היותר. במהלכו, נדרש החייב להוכיח כי כוונותיו רציניות, באשר לרצונו ללמוד להתנהל נכון מבחינה כלכלית ולא לחזור בעתיד לסיבוכים כלכליים.

 

לשם כך, ממנה כונס הנכסים הרשמי נאמן, שתפקידו ללוות את החייב ולפקח על התנהלותו הכלכלית, עד להשלמת ההליך וקבלת ההפטר. החייב מצידו נדרש להקפיד לשלם (במועד!) את הסכום החודשי שקבע לו ביהמ"ש (בהתאם ליכולותיו הכלכליות), להגיש דו"חות תקופתיים, לשתף פעולה בבדיקות ובחקירות השונות ולהתנהל בתום לב.

הנאמן מגיש דוח לביהמ"ש תוך 9 חודשים מיום מתן צוו להקפאת הליכים.
 

שלב שלישי: קבלת הפטר מהחובות

בתום ההליך (בהנחה שהחייב התנהל בצורה נכונה וישרה), מגיע הרגע שלו החייב קיווה זמן כה רב: ההכרזה על מתן הפטר ביחס לכל חובותיו! המשמעות היא שמרגע זה "נמחקים" כל חובותיו ומתבטלים כל האמצעים וההגבלות שננקטו כנגדו (פרט לרישום "אזהרה" בבנק, הנשמרת משך שבע שנים). עם קבלת ההפטר, יכול החייב לפתוח דף חדש.

במקרים מסוימים, ייתן ביהמ"ש "צו הפטר מותנה". למעשה, זהו צו שקובע כי החייב יהיה פטור מכל חובותיו ויקבל את ההפטר החלוט, רק לאחר שישלים את מלוא התשלומים שנקבעו לו במסגרת תוכנית הפירעון. 


 

ביום 15.09.19 נכנס החוק החדש לתוקף.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 

 

החוק החדש מבטא גישה חברתית מובהקת של מעבר מהתייחסות לחייב כאל מישהו שיש להטיל עליו אות קלון - לגישה שלפיה לא כל היקלעות למשבר כלכלי היא בהכרח מעשה רמאות.

בנוסף, נקבע בחקיקה החדשה כי ניהולם של חלק נכבד מההליכים של יחידים-חייבים (להבדיל מתאגידים) יועבר מבתי המשפט לכנ"ר ולמערכת ההוצאה לפועל. בין היתר, החוק החדש מעביר חלק משמעותי מניהול ההליכים של חדלות פירעון של יחידים למערכות מנהליות, וכך מבקש לתרום לקיצור ההליכים והפחתת הנטל הביורוקרטי.

 

על-פי החוק, חייבים יחידים שחובותיהם נמוכים מ-150 אלף שקל יהיו באחריות רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל לשעבר), ואילו חייבים שחובותיהם עולים מ- 150 אלף שקל יהיו באחריות האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי, שמעכשיו ייקרא "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

 

חידוש עיקרי נוסף הוא במבנה ההליכים. הליך חדלות הפירעון של יחיד יחולק לשתי תקופות :

תקופה ראשונה: תקופת בדיקה שבמהלכה ייבחן מצבו הכלכלי של החייב והתנהלותו לפני הכניסה להליכים ובמהלכם. תקופה זו תחל עם מתן צו פתיחת ההליכים ובמהלכה תחול הקפאת הליכים על היחיד.

תקופה שנייה: עם תום תקופת הבדיקה תיקבע ליחיד תכנית שיקום אשר עם השלמתה יופטר היחיד מחובותיו. אם אין ליחיד כל יכולת לשלם לנושיו, הוא יופטר מחובותיו באופן מיידי.

לאחר כניסתו של החוק לתוקף יש לראות את המונח "פושט רגל" כמתייחס ליחיד שניתן לו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי 2018 , ואת ההוראות הנוגעות ל"פשיטת רגל" ו"הליכים לפי פקודת פשיטת רגל" יש לראות כהוראות הנוגעות להליכי חדלות פירעון המתנהלים לגבי היחיד לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי 2018.

הפטר לאלתר:
במקרה בו כושר השתכרותו של החייב נמוך מדמי המחיה שנקבעו לו לא תוטל על החייב חובת תשלומים בצו שיקום כלכלי, והרשם יהיה מוסמך לתת לחייב הפטר לאלתר (מידי)
הפטר לאלתר יינתן ע"פ שיקול דעתו של הרשם ובהתקיים תנאים הקבועים בחוק .

 

לסיכום: הפטר מהחובות- היא "תרופה" שהמחוקק נותן לחייבים שצברו את חובותיהם בתום לב ואינם מסוגלים להחזירם. כתוצאה מכך, "חייהם אינם חיים" ולא פעם הם חשים כי העולם סוגר עליהם והם אינם מצליחים לראות את האור שבקצה המנהרה. בעקבות כניסת חוק החדש לתוקף, ההליך יאפשר לחייבים, תוך זמן קצר, לצאת מהתסבוכת אליה נקלעו ואף ללמוד במהלך ההליך כלים פיננסיים נכונים, שיסייעו להם להימנע מהגעה למצב זה בעתיד. עבור אותם חייבים, מדובר בגלגל הצלה של ממש.